12/09/2018

برگزاری تور اینفوی منطقه سبلان

نخستین دوره تور اینفوی مغان و سبلان از تاریخ ۹تا ۱۲ آذر ۹۷ توسط شرکت اولدوز گشت شرق برگزار شد. در این دوره که توسط شرکت […]
06/26/2019

نُه اثر ناملموس استان اردبیل به ثبت ملی رسید

همایش شورای ثبت میراث ناملموس در تاریخ ۴ و پنج تیرماه ۱۳۹۸ در شهر سرعین برگزار شد. در این همایش ۹ اثر ناملموس فرهنگی استان اردبیل […]